TÔI MUỐN NHẬN EBOOK!

EBOOK

LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU KHỞI NGHIỆP

Giúp sản phẩm của bạn TẠO SỰ ĐỘT PHÁ TRÊN THỊ TRƯỜNG 

Kinh doanh mà không lập kế hoạch đồng nghĩa với việc bạn đang đặt mình vào tình thế thất bại.

Tuy nhiên, đa số các doanh nghiệp tại Việt Nam hiếm khi thực sự tạo ra một chiến lược hoàn chỉnh hoặc một kế hoạch hành động chi tiết cho chính mình, hoặc nếu có, thì chúng chỉ là những bản tài liệu để có mặt thôi, dẫn đến thất bại:

Và kết quả là, thất bại là điều dễ dàng xảy ra. 

  • Thiếu sự phân tích đầy đủ về tình hình khi lập kế hoạch 
  • Không xác định rõ nguyên nhân của vấn đề hoặc nguyên nhân không được mô tả rõ ràng
  • Không đưa ra giải pháp hoặc giải pháp không phù hợp với nguyên nhân

Câu hỏi đặt ra là: làm thế nào để bắt đầu lập kế hoạch?

TẢI HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ